ชาง, ฮาจุน.

เศรษฐศาสตร์ (ฉบับทางเลือก) / Ha-Joon Chang ; วีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร แปล. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : Bookscape, 2562 [2019] - 439 หน้า.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2560 ของ Openworld. แปลจาก: Economics : the user's guide. 2014.

เศรษฐศาสตร์คืออะไร -- ทุนนิยมในปี 1776 และปี 2014 -- ประวัติศาสตร์ทุนนิยมฉบับย่อ -- เศรษฐศาสตร์ 9 สำนัก -- ใครคือตัวแสดงทางเศรษฐกิจ -- ผลผลิต รายได้ และความสุข -- โลกของการผลิต -- การเงิน -- ความเหลื่อมล้ำและความยากจน -- การทำงานและการว่างงาน -- บทบาทของรัฐ -- เศรษฐกิจระหว่างประเทศ -- เราจะใช้เศรษฐศาสตร์ทำให้เศรษฐกิจของเราดีขึ้นได้อย่างไร.

9786168221099 6168221093


880-05 -- เศรษฐศาสตร์ -- งานเขียนสำหรับคนทั่วไป.

HB180 / .ช5955 2562

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544