คณิตศร์ คงทอง.

หนังสือกฎหมายจอหงวน. เล่มที่ 1, วิชากฎหมายล้มละลาย / วิชากฎหมายล้มละลาย จอหงวน. เล่มที่ 1, วิชากฎหมายล้มละลาย จัดทำโดย คณิตศร์ คงทอง. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จำกัด, 2560 [2017] - 200 หน้า.

9786164292277 6164292271


880-07 -- ล้มละลาย -- ไทย.

KPT1942 / .ค363 2560 ล. 1

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544