รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย / คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. - [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการ, [2561] [2018] - 146 หน้า.


880-03 -- รัฐธรรมนูญ -- ไทย.

KPT2110 / .ร63 2561

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544