ปริญญา เทวานฤมิตรกุล.

ห้องเรียนรัฐธรรมนูญแบบ active learning ฉบับใช้เรียน / ปริญญา เทวานฤมิตรกุล. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019] - 336 หน้า : ภาพประกอบ.

9786162697791 6162697797


880-04 -- กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทย.
880-05 -- ประชาธิปไตย -- ไทย.


880-06 -- ไทย -- การเมืองและการปกครอง.

KPT2070 / .ป473 2562

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544