ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2494-

คำอธิบายกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง / ชาญชัย แสวงศักดิ์. - พิมพ์ครั้งที่ 11, แก้ไขเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019] - 375 หน้า : ภาพประกอบ.

9786162697845 6162697843


880-05 -- ศาลปกครอง -- ไทย.
880-06 -- วิธีพิจารณาคดีปกครอง -- ไทย.

KPT2764 / .ช62 2562

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544