ศราวุฒิ วิสาพรม.

เศรษฐกิจนอกกฎหมายกับความเปลี่ยนแปลงสังคมการเมืองไทยสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง / ศราวุฒิ วิสาพรม. - พิมพ์ครั้งแรก. - มหาสารคาม : โครงการผลิตและเผยแพร่ตำราและผลงานวิชาการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2562 [2019] - 1-8, 196 หน้า : ภาพประกอบ.

แนวคิดเศรษฐกิจนอกกฎหมายกับการใช้ศึกษาสังคมการเมืองไทยสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง -- รัฐไทยหลังการปฏิวัติ พ.ศ. 2475 - สงครามโลกครั้งที่สองกับการควบคุมเศรษฐกิจและสังคม -- กิจกรรมเศรษฐกิจนอกกฎหมายช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง.

9789741960415 9741960417


880-05 -- ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ.
880-06 -- ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์ -- รัชกาลที่ 8, 2477-2489.
880-07 -- ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- 2481-2488.

HC445 / .ศ465 2562

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544