เก่งกิจ กิติเรียงลาภ.

Autonomia ทุนนิยมความรับรู้ แรงงานอวัตถุ การปฏิวัติของส่วนรวม / Autonomia ทุนนิยมความรับรู้ แรงงานอวัตถุ และการเมืองของการปฏิวัติ เก่งกิจ กิติเรียงลาภ. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : Illuminations Editions, 2561 [2018] - 302 หน้า : ภาพประกอบ.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2560.

กำเนิดขบวนการ Autonomia กับทฤษฎีมาร์กซิสต์ของ Mario Tronti -- "เราทุกคนคือศิลปิน": ทุนนิยมความรับรู้และสังคมวิทยาว่าด้วยแรงงานอวัตถุ -- จาก "มดลูกก็ปัจจัยการผลิต" ถึงกำเนิดภาคบริการในระบบทุนนิยม: การผลิตซ้ำ งานบ้านและผู้หญิงในทฤษฎีมาร์กซิสต์ออโตโนเมีย -- Franco 'Bifo' berardi กับทฤษฎีว่าด้วยการแตกกระจายของเวลา ความป่วยทางจิตในระบบทุนนิยม สัญญะ และการปลดปล่อยแบบจิตเภท -- วิธีวิทยาทางการเมืองแบบ Deleuzian-Guattarianism: ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมและการปฎิวัติของ Multitude -- เมื่อ Multitude ปฎิเสธกรรมสิทธิ์เอกชนและต่อสู้เพื่อทวงคืน "สมบัติส่วนรวม" จาก Empire.

9786168051047 616805104X


880-06 -- ทุนนิยม.
880-07 -- แรงงาน.
880-08 -- การเมือง.

HB501 / .ก72 2561

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544