สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-

คดีหมิ่นประมาท - ดูหมิ่น : หมิ่นประมาท ดูหมิ่น พระมหากษัตริย์ ดูหมิ่นเจ้าพนักงาน ดูหมิ่นศาลหรือผู้พิพากษา หมิ่นประมาท ดูหมิ่่น / สุพิศ ปราณีตพลกรัง. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2562 [2019] - 201 หน้า.

ความผิดฐานดูหมิ่น หมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ -- ความผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงาน -- ความผิดฐานดูหมิ่นศาลหรือผู้พิพากษา -- ความผิดฐานดูหมิ่นประมาท -- ความผิดฐานดูหมิ่นซึ่งหน้า.

9789742037390 9742037396


880-05 -- การหมิ่นประมาท -- ไทย.

KPT3510.5 / .ส738 2562

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544