เจษฎา ทองขาว.

บทบาทของกฎหมายมหาชนกับการปฏิรูปบ้านเมืองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว / บทบาทของกฎหมายมหาชนกับการปฏิรูปบ้านเมืองในรัชสมัย ร.5 เจษฎา ทองขาว. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2561 [2018] - vi, 141 หน้า : ภาพประกอบ. - Public law series .

9789742037130 9742037132


880-06 -- กฎหมายปกครอง -- ไทย -- ประวัติ.


880-07 -- ไทย -- การเมืองและการปกครอง.

KPT2720 / .จ752 2561

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544