รวินท์ ลีละพัฒนะ.

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย / รวินท์ ลีละพัฒนะ. - พิมพ์ครั้งที่ 4, แก้ไขเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019] - 223 หน้า : ภาพประกอบ.

9786162697869 616269786X


880-05 -- กฎหมาย -- ไทย.
880-06 -- กฎหมายแพ่ง -- ไทย.
880-07 -- กฎหมายพาณิชย์ -- ไทย.
880-08 -- กฎหมายอาญา -- ไทย.
880-09 -- ศาล -- ไทย.

KPT68 / .ร563 2562

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544