มารุต บุนนาค, 2467-

ศิลปะของการซักพยานและการแถลงการณ์ด้วยวาจา / มารุต บุนนาค. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019] - 222 หน้า.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งแรก 2562.

การซักพยาน -- การแถลงการณ์ด้วยวาจา -- การเตรียมตัวของทนายความผู้ทำหน้าที่ -- การจัดเวลา และแนวทางการว่าความหรือการแถลงการณ์ด้วยวาจา -- ข้อเตือนใจ หรือโอวาทของบุพพาจารย์ทางกฎหมาย -- ข้อเตือนใจของผู้เขียน.

9786162697715 6162697711


880-05 -- การซักถามพยาน -- ไทย.
880-06 -- คำให้การด้วยวาจา -- ไทย.

KPT4692 / .ม64 2562ก

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544