เพราะเธอ-- คือชาวนา : โอกาสและความหวังการหลุดพ้นกับดักหนี้ของชาวนา / [บรรณาธิการ พงษ์ทิพย์ สำราญจิตต์]. - พิมพ์ครั้งแรก. - นนทบุรี : มูลนิธิชีวิตไท, 2562 [2019] - 198 หน้า : ส่วนใหญ่เป็นภาพสีประกอบ.

9786169255437 6169255439


880-04 -- ชาวนา -- ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ.
880-05 -- ชาวนา -- ไทย -- ภาวะสังคม.

HD8039.ช62ท9 / พ743 2562

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544