ธีรภาพ โลหิตกุล, 2501-

โขงนทีสีทันดร / ธีรภาพ โลหิตกุล. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : ทางอีศาน, 2559 [2016] - 175 หน้า : ภาพสีประกอบ, แผนที่.

9789749747452 9749747453

2016327381


880-05 -- ภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.
880-06 -- ภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง -- ประวัติศาสตร์.
880-07 -- ภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง -- ความเป็นอยู่และประเพณี.

DS522.6 / .ธ637 2559

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544