[Beikoku keiji hanrei no doko. Gasshukoku saiko saibansho hanketsu : "Daiyon shusei kankei" : sosaku oshu / 4 : Gasshukoku saiko saibansho hanketsu Daiyon shusei kankei : sosaku oshu Atsumi Toyo hen]. - [Shohan]. - [Tokyo-to Hachioji-shi : Chuo Daigaku Shuppanbu], 2012. - xx, 746 p. - Nihon Hikakuho Kenkyujo kenkyu sosho ; 84 . - Nihon Hikakuho Kenkyujo kenkyu sosho ; 84. .

4805705833 9784805705834


Criminal investigation -- United States -- Cases.
Searches and seizures -- United States -- Cases.
Evidence, Criminal -- United States -- Cases.
Arrest -- United States -- Cases.
Criminal procedure -- United States -- Cases.

KF9618 / .B45 2012 V. 4

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544