[Saiban'in saiban ni kansuru Nichi-Doku hikakuho no kento : Doku-Nichi Horitsuka Kyokai, Nihon Hikakuho Kenkyujo Shinpojumu kirokushu] = Deutsch-Japanisches Strafrechtssymposium : das Laienrichtersystem im Rechtsvergleich / Deutsch-Japanisches Strafrechtssymposium : das Laienrichtersystem im Rechtsvergleich Takayuki Shiibashi, [hencho]. - [Shohan]. - [Tokyo-to Hachioji-shi : Chuo Daigaku Shuppanbu], 2016. - x, 226 p. : ill. - Nihon Hikakuho Kenkyujo kenkyu sosho ; 108 . - Nihon Hikakuho Kenkyujo kenkyu sosho ; 108. .

Proceeding of a symposium held at Chuo Daigaku, Oct. 4, 2015. Japanese and German.

9784805708088 4805708085


Jury -- Japan -- Congresses.
Jury -- Germany -- Congresses.

KNX1585.A67 / S55 2016

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544