โพเซน, โรเบิร์ต ซี.

ทำน้อยลง แต่ได้งานมากขึ้น ด้วยเคล็ดลับจากซีอีโอนักบริหารเวลา / Robert C. Pozen ; ผู้แปล ธนวรรณ นภาศรี. - กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2561 [2018] - 300 หน้า : ภาพประกอบ.

แปลจาก: Extreme Productivity, c2012.

สามแนวคิดหลัก -- มีประสิทธิภาพในทุก ๆ วัน -- การพัฒนาทักษะเฉพาะตัว -- การบริหารความสัมพันธ์กับเจ้านายและลูกน้อง -- ใช้ชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ.

9786162873133 6162873137


880-04 -- การบริหารเวลา.
880-05 -- การเพิ่มผลผลิตทางอุตสาหกรรม.
880-06 -- ประสิทธิภาพทางอุตสาหกรรม.
880-07 -- สมรรถภาพ.
880-08 -- ความสำเร็จทางธุรกิจ.

HD69.ว7 / พ923 2561

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544