พลิกภาครัฐสู่การบริหารจัดการยุคใหม่ / โสภารัตน์ จารุสมบัติ บรรณาธิการ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562 [2019] - 223 หน้า : ภาพประกอบ.

9786164880238 6164880238


880-04 -- การบริหารรัฐกิจ.

JF1358 / .พ46 2562

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544