รวมกฎหมาย ระเบียบ ว่าด้วยการตรวจคนเข้าเมือง / [รวมรวมโดย] สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง, 2562 [2019] - 13, 624 หน้า : ภาพประกอบ.


880-04 -- กฎหมายการเข้าเมืองและการออก -- ไทย.

KPT2440 / .ร542 2562

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544