พัชรินทร์ สิรสุนทร, 2505-

นวัตกรรมทางสังคมและการเรียนรู้ของแรงงานข้ามชาติมอญในประเทศไทย / พัชรินทร์ สิรสุนทร. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - พิษณุโลก : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2562 [2019] - 269 หน้า : ภาพประกอบ.

9786164261419 6164261414


880-05 -- คนงานต่างชาติ -- ไทย -- ภาวะสังคม.
880-06 -- ชาวมอญ -- ไทย -- ความเป็นอยู่และประเพณี.
880-07 -- แรงงานย้ายถิ่น -- ไทย.

แรงงานข้ามชาติมอญ คุณภาพชีวิตแรงงานข้ามชาติมอญ ชุมชนชาวมอญ

HD8700.55 / .พ624 2562

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544