ที่ระลึกครบรอบ 34 ปี และพิธีเปิดป้ายสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 17 กรกฎาคม 2550 / สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. - สกลนคร : สมาคม, 2550 [2007] - 42 หน้า : ภาพประกอบ.


มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร--งานฉลองครบรอบปี.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544