รัฐธรรมนูญ 60 : 60 ปี สมคิด เลิศไพฑูรย์ : รวมบทความทางวิชาการ เนื่องในโอกาส 60 ปี ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์. รวมบทความวิชาการ เนื่องในโอกาส 60 ปี ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ - [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2562 [2019] - 619 หน้า : ภาพประกอบ.

9786164880290 6164880297


880-04 -- กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทย.

KPT2070 / .ร627 2562

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544