ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์.

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ภาค 1-2-3) / ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์. - พิมพ์ครั้งที่ 4, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : บริษัทโรงพิมพ์เดือนตุลา จำกัด, 2562 [2019] - 735 หน้า.

9786164973275 6164973279


880-05 -- วิธีพิจารณาความแพ่ง -- ไทย.

KPT1710 / .ป629 2562

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544