แมคคอร์ด, แพตตี้.

ทำไม Netflix ถึงมีแต่คนโคตรเก่ง / แพตตี้ แมคคอร์ด เขียน ; วิกันดา จันทร์ทองสุข แปล. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2562 [2019] - 185 หน้า.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งแรก 2562. แปลจาก: Powerful : building a culture of freedom and responsibility.

9786161829964 6161829967


เน็ตฟลิกซ์ (บริษัท)


880-05 -- วัฒนธรรมองค์การ.
880-06 -- แรงจูงใจในการทำงาน.
880-07 -- การจัดการอุตสาหกรรม.
880-08 -- กลุ่มในที่ทำงาน.

HD58.7 / .ม822 2562

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544