ไพลิน ตรงเมธีรัตน์.

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี : หลักการเบื้องต้นและกระบวนการทางธุรกิจ / ไพลิน ตรงเมธีรัตน์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 [2018] - 18, 278 หน้า : ภาพประกอบ.

9786163144485 6163144481


880-05 -- การบัญชี -- การประมวลผลข้อมูล.
880-06 -- ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- การบัญชี.

HF5679 / .พ95 2561

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544