ญี่ปุ่นปัจจุบัน = Japan today / Japan today สิทธิพล เครือรัฐติกาล บรรณาธิการ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - [ปทุมธานี] : ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562 [2019] - 335 หน้า : ภาพประกอบ.

9786164880139 6164880130


880-04 -- ญี่ปุ่น.
880-05 -- ญี่ปุ่น -- การค้า.
880-06 -- ญี่ปุ่น -- การเมืองและการปกครอง -- ค.ศ. 1945-
880-07 -- ญี่ปุ่น -- ความเป็นอยู่และประเพณี.
880-08 -- ญี่ปุ่น -- ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ.
880-09 -- ญี่ปุ่น -- อารยธรรม.

DS806 / .ญ673 2562

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544