ยุทธพงษ์ ไกยวรรณ์, 2506-

การใช้โปรแกรม Minitab วิเคราะห์สถิติเพื่อการวิจัย / ยุทธ ไกยวรรณ์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562 [2019] - 17, 300 หน้า : ภาพประกอบ.

มีซีดี-รอม 1 แผ่นประกอบ. เก็บที่วัสดุลักษณะพิเศษ.

9789740338758 9740338755


มินิแท็บ.


880-06 -- คณิตศาสตร์สถิติ -- การประมวลผลข้อมูล.
880-07 -- สถิติ -- การประมวลผลข้อมูล.

QA276.4 / .ย733 2562

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544