74 ปี วันสันติภาพไทย : บันทึกลับของพันโท อรุณ เสรีไทย 136 / เจ็ดสิบสีปีวันสันติภาพไทย : บันทึกลับของพันโท อรุณ เสรีไทย 136 กษิดิศ อนันทนาธร บรรณาธิการ. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : สยามปริทัศน์, 2562 [2019] - 183 หน้า : ภาพประกอบ.

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สำนักพิมพ์สยามปริทัศน์ จัดพิมพ์เป็นที่ระลึกในวาระ 74 ปี วันสันติภาพไทย 16 สิงหาคม 2562.

9786164860124 6164860121


ศุภสวัสดิ์วงศ์สนิท สวัสดิวัตน์, ม.จ., 2443-2510.


เสรีไทย--ประวัติ.


880-07 -- สงครามโลก, ค.ศ. 1939-1945 -- งานใต้ดิน -- ไทย.
880-10 -- สันติภาพ.


880-08 -- ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- 2484-2488.
880-09 -- เกาหลี (ใต้) -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- เกาหลี (เหนือ)

D802.ท9 / ก1753 2562

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544