พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์.

จิตวิทยาพัฒนาการ / พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561 [2018] - 175 หน้า : ภาพประกอบ.

9789740338154 9740338151


880-05 -- จิตวิทยาพัฒนาการ.

BF713 / .พ397 2561

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544