บุญชนะ พงษ์เจริญ.

การผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียมเฉพาะด้านในและด้านนอก = Unicompartmental knee arthoroplasty / Unicompartmental knee arthoroplasty บุญชนะ พงษ์เจริญ. - [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2561 [2018] - 163 แผ่น : ภาพสีประกอบ.


880-04 -- ข้อเข่าเสื่อม -- ศัลยกรรม.
880-05 -- ศัลยกรรมเปลี่ยนข้อเข่า.
880-06 -- ข้อเข่าเทียม.

WE870 / .บ722 2561

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544