สุชาติ คุ้มมะณี.

Basic Python coding เรียนง่ายเป็นเร็ว / สุชาติ คุ้มมะณี. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นนทบุรี : บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด, 2562 [2019] - 323 หน้า : ภาพสีประกอบ.

9786164870475 616487047X


880-05 -- ไพธอน (ภาษาคอมพิวเตอร์)

ภาษา Python

QA76.73.พ93 / ส726 2562

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544