การพยาบาลพื้นฐาน : ปฏิบัติการพยาบาล = Fundamentals of nursing : nursing practice / Fundamentals of nursing : nursing practice อัจฉรา พุ่มดวง บรรณาธิการ. - พิมพ์ครั้งที่ 5. - กรุงเทพฯ : งานตำราและวารสาร สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย, 2562 [2019] - ก-ณ, 383 หน้า : ภาพประกอบ.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3, ฉบับปรับปรุง 2555 ของ โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

9786168212189 6168212183


880-04 -- การพยาบาล.
880-05 -- การดูแลด้านการพยาบาล.
880-06 -- กระบวนการทางการพยาบาล.

WY100 / .ก685 2562

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544