อานนท์ มาเม้า, 2530-

กฎหมายทรัพย์สิน : ความรู้พื้นฐานทางความคิด หลักทั่วไป และบทเบ็ดเสร็จทั่วไป / อานนท์ มาเม้า. - พิมพ์ครั้งที่ 3, (แก้ไขปรับปรุง). - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019] - 369 หน้า.

9786162698194 616269819X


880-05 -- ทรัพย์สิน -- ไทย.
880-06 -- สิทธิในทรัพย์สิน -- ไทย.

KPT640 / .อ63 2562

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544