พรรษวัฒน์ พูนทองพันธ์, 2528-

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป : เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์ / เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป พรรษวัฒน์ พูนทองพันธ์, ประพัฒน์พงศ์ ปรีชา, อนุวัฒน์ บุญนันท์. - พิมพ์ครั้งที่ 10, แก้ไขเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019] - 338 หน้า : ภาพประกอบ.

9786162698200 6162698203


880-06 -- กฎหมาย -- ไทย.
880-07 -- กฎหมาย -- ไทย -- คำถามและแบบฝึกหัด.

KPT68 / .พ445 2562

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544