ปัทมา สูบกำปัง.

ระบบและกลไกการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฏหมาย / โดย ปัทมา สูบกำปัง. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2562 [2019] - 430 หน้า : ภาพประกอบ.

รายงานการศึกษาหลักนิติธรรมกับความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ.

9786164760325 6164760321


880-05 -- กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทย.
880-06 -- การควบคุมความชอบด้วยกฎหมาย -- ไทย.
880-07 -- กฎหมายรัฐธรรมนูญ.
880-08 -- การควบคุมความชอบด้วยกฎหมาย.

KPT2070 / .ป63 2562

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544