โฟกัสรัฐธรรมนูญ : KPI yearbook 2561 / KPI yearbook 2561 คณะผู้[รวบรวมและ]จัดทำ วุฒิสาร ตันไชย, ธีรพรรณ ใจมั่น. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2561 [2018] - xv, 292 หน้า : ภาพประกอบ.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2561.

9789744499998 9744499990


880-04 -- กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทย.

KPT2070 / .ฟ92 2561

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544