ประภัสสร์ เทพชาตรี.

นโยบายต่างประเทศไทย / ประภัสสร์ เทพชาตรี. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : เสมาธรรม, 2562 [2019] - 374 หน้า.

9786164851429 6164851424

2019339521


880-05 -- ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ.
880-06 -- ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- ประวัติ.

JZ1767 / .ป456 2562

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544