ปณัตกร ใจหมั่น, 2535-

ไม่ใช่ครั้งแรกที่เสียใจ และไม่ใช่ครั้งสุดท้ายที่จะเข้มแข็ง / บาร์จเฉยๆ เขียน. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : สปริงบุ๊กส์, 2562 [2019] - 151 หน้า : ภาพสีประกอบ.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งแรก 2562.

9786161830663 6161830663


880-05 -- ความรัก.
880-06 -- ความเศร้า.

BF575.ร6 / ป354 2562

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544