เรื่องสำคัญต้องพูดเป็น / [ผู้เขียน] Kerry Patterson, Joseph Grenny, Ron McMillan, Al Switzler ; [ผู้แปล] พูนลาภ อุทัยเลิศอรุณ. - กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2562 [2019] - 327 หน้า.

แปลจาก: Crucial conversations, 2nd ed., 2012.

9786162873300 6162873307


880-03 -- การสื่อสารระหว่างบุคคล.
880-04 -- มนุษยสัมพันธ์.

BF637.ส7 / ร825 2562

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544