ทะกะฮะชิ, ยุอิโกะ.

สมองเสื่อมดูแลได้ / Yuiko Takahashi เรื่องและภาพประกอบ ; จิตรลดา มีเสมา แปล. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2562 [2019] - 240 หน้า : ภาพประกอบ.

แปลจาก: Manga ninchisho taishi remo sanjo.

9786160445776 6160445774


880-05 -- โรคสมองเสื่อมวัยชรา.
880-06 -- โรคอัลไซเมอร์.

WT155 / .ท626 2562

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544