บุญชนะ พงษ์เจริญ.

การผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียมบางส่วนเฉพาะด้านในและด้านนอก = Unicompartmental knee arthroplasty / Unicompartmental knee arthroplasty บุญชนะ พงษ์เจริญ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : กรุงเทพเวชสาร, 2561 [2018] - 166 หน้า : ภาพสีประกอบ.

9786164681903 6164681901


880-05 -- ข้อเข่าเสื่อม -- ศัลยกรรม.
880-06 -- ศัลยกรรมเปลี่ยนข้อเข่า.
880-07 -- ข้อเข่าเทียม.

WE870 / .บ724 2561

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544