ยิ่งยศ อวิหิงสานนท์.

โรคไต คู่มือป้องกันและดูแลผู้ป่วยโรคไต ฉบับสมบูรณ์ / ยิ่งยศ อวิหิงสานนท์, ปิยวรรณ กิตติสกุลนาม. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : อมรินทร์เฮลท์, 2561 [2018] - 227 หน้า : ภาพสีประกอบ.

เราเสี่ยงเป็น"โรคไต"กันอยู่หรือเปล่า -- รู้รอบโรคไตเรื้อรัง -- โรคไต ... ภัยเงียบ -- "ไต"สำคัญต่อชีวิตเราอย่างไร -- ความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับไต -- 6 สัญญาณอันตรายต่อโรคไต -- โรคไตเรื้อรังเกิดจากอะไร -- โรคไตเรื้อรัง "ชะลอได้" ยิ่งรักษาเร็วยิ่งดี -- คุมเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือดไม่ได้ เสี่ยงเป็นโรคไตเรื้อรังอย่างไร.

9786161825553 6161825554


880-05 -- โรคไต -- การป้องกันและการควบคุม.
880-06 -- โรคไต -- การรักษา.
880-07 -- โรคไต -- การรักษาด้วยการกำหนดอาหาร.

WJ300 / .ย624 2561

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544