พยาธิวิทยากายวิภาค = Anatomic pathology / Anatomic pathology บรรณาธิการ จริยา ไวศยารัทธ์ ... [และคนอื่นๆ]. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - [กรุงเทพฯ] : ไอเดีย อินสแตนท พริ้นทิ่ง, 2561 [2018] - 354 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)

บทที่ 1 พยาธิวิทยาของระบบทางเดินหายใจ -- บทที่ 2 พยาธิวิทยาของระบบทางเดินอาหาร 1 -- บทที่ 3 พยาธิวิทยาของระบบทางเดินอาหาร 2 -- บทที่ 3 พยาธิวิทยาของตับ ระบบทางเดินน้ำดีและถุงน้ำดี -- บทที่ 5 พยาธิวิทยาของระบบสืบพันธุ์หญิง 1 -- บทที่ 6 พยาธิวิทยาของระบบสืบพันธุ์หญิง 2 -- บทที่ 7 พยาธิวิทยาของระบบกระดูกและเนื้อเยื่ออ่อน -- บทที่ 8 พยาธิวิทยาของกล้ามเนื้อ -- บทที่ 9 พยาธิวิทยาของเนื้องอกในเด็ก -- บทที่ 10 พยาธิวิทยาของระบบน้ำเหลือง -- บทที่ 11 อิมมูโนอิสโตเคมีทางพยาธิวิทยา -- บทที่ 12 พยาธิวิทยาของการตายผิดธรรมชาติ.

9786164431188 6164431182


880-04 -- พยาธิวิทยา.
880-05 -- กายวิภาคศาสตร์.

QZ4 / .พ4585 2561

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544