กิตติ์รวี กฤษฏิ์เมธาภาคย์.

Handbook of clinical nephrology / กิตติ์รวี กฤษฏิ์เมธาภาคย์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - ขอนแก่น : โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2562 [2019] - 411 หน้า : ส่วนใหญ่เป็นภาพสีประกอบ.

9786164383593 6164383595


880-05 -- โรคไต -- การวินิจฉัย.
880-06 -- โรคไต -- การรักษา.

WJ302 / .ก633 2562

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544