นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์.

หลักกฎหมายห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด / กฎหมายลักษณะห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์. - พิมพ์ครั้งที่ 4, แก้ไขเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019] - 482 หน้า : ภาพประกอบ.

9786162698231 6162698238


880-06 -- กฎหมายบริษัท -- ไทย.
880-07 -- ห้างหุ้นส่วนจำกัด -- ไทย.

KPT1045 / .น335 2562

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544