มอนต์โกเมอรี, ชาร์ลส์, ค.ศ. 1968-

Happy city : transforming our lives through urban design / Happy City : เปลี่ยนโฉมชีวิตด้วยการออกแบบเมือง Charles Montgomery ; พินดา พิสิฐบุตร แปล. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : มติชน, 2562 [2019] - 396 หน้า.

9789740216803 9740216803


880-06 -- ผังเมือง -- แง่จิตวิทยา.
880-07 -- การตกแต่งเมือง -- แง่จิตวิทยา.
880-08 -- ประชากรในเมือง -- จิตวิทยา.
880-09 -- จิตวิทยาสิ่งแวดล้อม.

HT166 / .ม533 2562

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544