เยาวภา จรัสสันติจิต.

จัดการข้อมูลด้วย MongoDB ฐานข้อมูล NoSQL / เยาวภา จรัสสันติจิต. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - เชียงใหม่ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรัสธุรกิจการพิมพ์, 2562 [2019] - 251 หน้า : ภาพประกอบ.

9786164976320 6164976324


มองโกดีบี.


880-06 -- ฐานข้อมูลแบบไม่สัมพันธ์.
880-07 -- การจัดการฐานข้อมูล.

QA76.9.ร64 / ย754 2562

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544