สุเจน กรรพฤทธิ์.

รุกตะวันออก : ความสัมพันธ์ "สยาม-เวียดนาม" ก่อนอานามสยามยุทธ / สุเจน กรรพฤทธิ์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : มติชน, 2562 [2019] - 273 หน้า : ภาพประกอบ.

ฉบับพิเศษของวารสารชื่อ ศิลปวัฒนธรรม.

"ระบบ" และ "ตัวบุคคล" -- ประวัติศาสตร์ที่หายไป -- ศึกชิง "กัมพูชา" และ "ฮาเตียน" -- สายสัมพันธ์ระหว่าง "รัชกาลที่ 1" กับ "องเซียงสือ" -- ความสัมพันธ์สยาม-เวียดนาม สมัยรัชกาลที่ 2 -- สยาม-เวียดนาม ไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวร.

9789740216827 974021682X


880-05 -- ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- เวียดนาม.
880-06 -- เวียดนาม -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- ไทย.

DS575.5.ว8 / ส72 2562

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544