ดัวร์, จอห์น, อี.

ตั้งเป้าชัด วัดผลได้ด้วย OKRs / John Doerr, เขียน ; เรียบเรียงโดย กิตติพันธ์ จิราวัสวงศ์ ... [และคนอื่น ๆ]. - กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), 2562 [2019] - 392 หน้า : ภาพประกอบ.

แปลจาก: Measure what matters : how Google, Bono, and the Gates Foundation rock the world with OKRs.

9786160834549 6160834541


880-04 -- การวางแผนธุรกิจ.
880-05 -- สมรรถภาพ.
880-06 -- เป้าหมาย (จิตวิทยา)
880-07 -- สัมฤทธิผลขององค์การ.

HD30.28 / .ด565 2562

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544