ทิสเดล, แซลลี.

วาระสุดท้าย : คู่มือสบตาความตายอย่างอบอุ่นและซื่อตรง / โดย Sallie Tisdale ; ดลพร รุจิรวงศ์ แปล. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : บุ๊คสเคป, 2562 [2019] - 287 หน้า.

แปลจาก: Advice for future corpses (and those who love them) : a practical perspective on death and dying

9786168221266 6168221263


880-05 -- การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย.
880-06 -- ความตาย.

WB310 / .ท653 2562

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544