90 ปี ครูของศิษย์ / เก้าสิบปี ครูของศิษย์ คณะผู้จัดงาน อภิชน จันทรเสน ... [และคนอื่นๆ]. - [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2560 [2017] - 104 หน้า.


ธานินทร์ กรัยวิเชียร, 2470-


880-05 -- นักกฎหมาย -- ไทย -- ชีวประวัติ.

KPT110.ธ63 / ก143 2560

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544